herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazania uprawnienia

Do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są osoby fizyczne spełniające jeden z warunków określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Lp.

OSOBY UPRAWNIONE

SPOSÓB WYKAZANIA UPRAWNIENIA

1.

Osoby, którym przyznano świadczenie pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i wobec których nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

  • Przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji
    o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

oraz

  • Złożenie pisemnego oświadczenia o braku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (oświadczenie nr 2).

2.

Osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny.

Przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3.

Osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4.

Osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat.

Przedłożenie dokumentu tożsamości.

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat.

Przedłożenie dokumentu tożsamości.

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej (oświadczenie nr 1).

8.

Kobiety, które są w ciąży

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

 

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (wskazane w punktach 1-6 tabeli), które z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić dokumentów wykazujących uprawnienie, składają oświadczenie nr 3.

 

W załączeniu dostępne są wzory oświadczeń:

oświadczenie nr 1 - o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

oświadczenie nr 2 - o braku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia pomocy społecznej

oświadczenie nr 3 – o uprawnieniu do nieodpłatnej pomocy prawnej i braku możliwości przedstawienia dokumentów wykazujących uprawnienie, ze względu na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe.

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) informuje się, że:

  • administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej jest Starosta Myśliborski z siedzibą w Myśliborzu przy. ul. Spokojnej 13,
  • dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 02-06-2017 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 02-06-2017 11:36