Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXI/148/2004


Uchwała Nr XXI/148/2004

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29.01.2004

w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

w Dębnie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ,

oraz art. 11 ust. 1 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku( Dz.U. Nr 85 poz.

539 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1

W statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie zatwierdzonym Uchwałą

Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXIX/239/92 z dnia 17 grudnia 1992 roku zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/174/2000 z dnia 20 lipca 2000 r. i uchwałą Nr XXXIV/223/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku, wprowadza się następujące zmiany :

  1. W rozdziale I Statutu „Przepisy ogólne” § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie : -

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ). Dotychczasowy pkt. 2 i następne oznaczono kolejną numeracją.

2. Rozdział I statutu § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Biblioteki w imieniu

organizatora jest Burmistrz Miasta i Gminy Dębno.

  1. W rozdziale I § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i gminy , której podlegają filie we wsiach : Cychry, Dargomyśl, Różańsko, Warnice oraz miejska Nr 1 przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła oraz pkt. 3: w rejestrze prowadzonym dla instytucji kultury Biblioteka wpisana jest pod nr 1.

  1. Rozdział IV § 15 otrzymuje brzmienie : Biblioteka może prowadzić działalność

gospodarczą w zakresie :

  • sprzedaż artykułów przemysłowych ( m.in. książek, kaset, twórczości

artystycznej

  • świadczenia usług w zakresie kserowania , udostępniania kaset video i audio,

korzystania z internetu oraz faxu.

  • wydawania oraz rozpowszechnianie czasopism

  • przepisywanie komputerowe tekstów

  • oprawianie materiałów

  • prowadzenie punktu gastronomicznego

Dochód z działalności przeznaczony jest na cele statutowe oraz ponadstatutowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 3

Upoważnia się Przewodniczącego Rady do ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Jacura

Uzasadnienie :

Poprawki wprowadzone do statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

są konsekwencją zmian ustawy o samorządzie terytorialnym, dotyczą

głównie nazwy organu sprawującego nadzór i kontrolę nad jej

działalnością , ponadto ściśle określają zakres działalności gospodarczej,

jaką może prowadzić Biblioteka oraz sieć podległych filii.

...........................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-03-2004 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2004 11:45