Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXI/146/2004


UCHWAŁA NR XXI /146/ 2004

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 29 STYCZEŃ 2004 ROK

w sprawie; uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2004 rok.

Na podstawie art. 22 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 13 grudnia 2001 r poz.1591 z późniejszymi zmianami /w związku z § 26 ust.1 Statutu Gminy /Dziennik . Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 37 poz. 567 z dnia 5. V. 2003 r./ Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje plan pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2004 rok, który stanowi załącznik nr

1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dębnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ

MIECZYSŁAW JACURA

Załącznik nr 1 do uchwały

XXI/146/2004

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2004 ROK

MIESIĄCE

TEMATY OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ

ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

STYCZEŃ

 1. Przyjęcie planu pracy RM na 2004 rok.

 2. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych RM na 2004 r

 3. Uchwalenie budżetu MiG Dębno na 2004 rok oraz WPI na lata 2004-2008.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji SP w Barnówku i przedszkola nr 3 w Dębnie.

 5. Przyjęcie zmian do Statutu Biblioteki Publicznej w Dębnie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru

sołtysa we wsi Dyszno.

Przewodniczący RM

Przewodniczący Komisji

Burmistrz , FB,

Komisje RM

Wydział OKiS, Komisje RM

Dyrektor Biblioteki Publicznej.

Sekretarz Gminy

LUTY

 1. Informacja na temat przygotowania procesu inwestycyjnego na 2004 rok.

 2. Informacja z pracy WTZ.

3. Sprawozdanie z pracy OPS.

 1. Sprawozdanie z realizacji programu Miejsko-Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za 2003 rok.

Wydział RiI, Komisje RM

Kierownik WTZ, Komisja Oświaty i Budżetowa.

Kierownik OPS.

Pełnomocnik ds. patologii społecznych

MARZEC

 1. Sprawozdanie z działalności ZGM.

 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok.

 3. Ocena pracy świetlic szkolnych.

 4. Informacja na temat struktury organizacyjnej UMiG.

 5. Informacja o sytuacji POZ i Szpitala Powiatowego w Dębnie.

 6. Informacja z działalności Rad Sołeckich za 2003 rok.

Prezes ZGM.

Burmistrz MiG, FB.

Wydział OKIS, ZEAS.

Sekretarz Gminy.

Dyrektor Szpitala, Spółki POZ, Zarząd Pow./stanowisko/

Sekretarz Gminy, Komisja IWiOŚ, Budżetowa.

KWIECIEŃ

 1. Ocena rozwoju sportu na terenie MiG.

 2. Informacja na temat bezrobocia - formy jego zwalczania.

 3. Ocena stanu bezpieczeństwa w MiG Dębno.

 • Realizacja polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków

mieszkaniowych.

Dyrektor OSiR.

Powiatowy Urząd Pracy

Filia w Dębnie

Policja. Sanepid, SM

Wydział BN.

MAJ

 1. Uroczysta sesja z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja.

2. Ocena rozwoju kultury w MiG Dębno.

a/ informacja o pracy Biblioteki Publicznej,

b/ informacja o pracy DOK,

3. Informacja z przebiegu maratonu 2004.

4 Ocena stopnia przygotowania PEC do prywatyzacji.

Przewodniczący RM, SekretarzG. Dyrektor DOK

DOK, OkiS, Społeczna Rada Kultury, Biblioteka Publiczna.

Dyrektor OSiR.

Burmistrz i Prezes PEC

CZERWIEC

 1. Sesja RM z okazji Dnia Dziecka.

 1. Ocena przygotowania do akcji letniej i wypoczynku

młodzieży i dzieci.

 • Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli.

 • Informacja o stanie sanitarnym w MiG Dębno.

Przewodniczący RM,

Dyrektor DOK

Wydział OKiS, ZEAS.

Wydział OKiS.

Sanepid, PUK.

LIPIEC

 1. Analiza pracy spółek gminnych c.d.

 1. Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2004 r.

 2. Ocena stanu czystości i porządku publicznego w mieście.

Komisje RM, Prezesi spółek

Kierownik RiI.

Wydział GNiOŚ, SM

SIERPIEŃ

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 2. Realizacja zadań zakresu promocji miasta, współpracy z zagranicą i miastami partnerskimi.

 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2004 i WPI.

 4. Informacja na temat pracy spółek miejskich c.d.

 5. Przyjęcie założeń do budżetu na 2005 rok.

ZEAS, Wydział OKiS.

Wydział RiI.

Wydział FB, Burmistrz

Prezesi spółek.

Wydział FB, Burmistrz

WRZESIEŃ

 1. Informacja z działalności OSiR i DOK za I półrocze.

 2. Informacja z działalności placówek Starostwa Powiatowego działających na terenie MiG Dębno.

DOK i OSiR.

Dyrektorzy placówek.

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena realizacji inwestycji i remontów w 2004 roku.

 1. Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego - podopiecznych.

 2. Ustalenie zadań inwestycyjnych na lata 2005- 2009.

 3. Informacja o przygotowaniu PEC do sezonu zimowego.

Wydział NB, RiI, OKiS, ZEAS, GNiOŚ.

Kierownik OPS.

Wydział RiI.

Prezes PEC.

LISTOPAD

 1. Uroczysta sesja RM z okazji Św. Niepodległości RP.

2. Uchwalenie stawek podatków lokalnych na 2005 rok.

Przewodniczący RM, Sekretarz G. Dyrektor DOK

Wydział FB.

GRUDZIEŃ

 1. Sprawozdanie z pracy RM i Komisji stałych za 2004 r.

 2. Uchwalenie planu pracy RM i Komisji stałych na 2005r.

 3. Prace nad projektem budżetu na 2005 r.

Przewodniczący RM i Przewodniczący Komisji.

Wydział FB.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-03-2004 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2004 11:44