herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 34/11/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno na rok szkolny 2017/2018 2017-04-10 08:22
ZARZĄDZENIE NR 33/11/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dębno 2017-04-11 14:08
ZARZĄDZENIE NR 32/11/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-04-10 08:21
ZARZĄDZENIE NR 31/11/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. 2017-04-10 08:20
ZARZA?DZENIE NR 30/10/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zaste?puja?cego dyrektora Gimnazjum Publicznego dla Dorosłych w De?bnie 2017-03-29 12:15
ZARZĄDZENIE NR 29/9/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 299/16 o powierzchni 0,0090 ha położonej w obrębie 0005 Dębno 5 2017-03-23 10:03
ZARZĄDZENIE NR 28/9/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenia nr 27/8/2017 z dnia 15.03.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Dębno 2017-03-22 11:19
ZARZA?DZENIE NR 27/8/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokos?ci dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szko?ł podstawowych i gimnazjo?w funkcjonuja?cych na terenie gminy De?bno 2017-03-17 13:52
ZARZĄDZENIE NR 26/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wykupu prawa własności działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 505/4 w obrębie Barnówko, 517/2 w obrębie Dargomyśl, 491/1 i 62/2 w obrębie Sarbinowo, 416/6, 361/55, 361/57, 361/76 i 361/78 o obrębie 0006 m.Dębno 6 2017-03-16 10:27
ZARZĄDZENIE NR 25/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. 2017-03-16 10:27
ZARZĄDZENIE NR 24/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia wysokości cen zbycia drewna opałowego pozyskanego z terenów gminy Dębno. 2017-03-16 10:26
ZARZĄDZENIE NR 23/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-03-16 10:26
ZARZĄDZENIE NR 22/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów nr 390/22 położonej w Dębnie przy ul. Ogrodowej 2017-03-16 10:25
ZARZĄDZENIE NR 21/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wykupu prawa własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 299/14 o powierzchni 0,0080 ha położonej w obrębie 0005 Dębno 5 2017-03-16 10:25
ZARZĄDZENIE NR 20/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 299/19 o powierzchni 0,0086 ha położonej w obrębie 0005 Dębno 5 2017-03-16 10:24
ZARZĄDZENIE NR 19/7/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok 2017-03-16 10:23