herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 13/4/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, lokalu socjalnego, lokalu z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub wymagających zmiany ich przeznaczenia, pomieszczenia tymczasowego. 2017-02-03 06:50
ZARZĄDZENIE NR 12/4/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-02-03 06:49
ZARZĄDZENIE NR 11/3/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie, z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej do kol. Sarbinowo. 2017-02-03 06:48
ZARZĄDZENIE NR 10/3/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Dębno 2017-01-31 07:46
ZARZĄDZENIE NR 9/2/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Dębno 2017-01-25 13:53
ZARZĄDZENIE NR 8/2/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia " instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu". 2017-01-25 13:52
ZARZĄDZENIE NR 7/2/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania składu Komisji Oceniającej, oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. 2017-01-25 13:51
ZARZĄDZENIE NR 6/2/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017. 2017-01-25 13:46
ZARZĄDZENIE NR 5/2/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-01-13 12:51
ZARZĄDZENIE NR 4/2/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-01-13 12:50
ZARZĄDZENIE NR 3/2/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-01-13 12:49
ZARZĄDZENIE NR 2/2/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-01-13 12:48
Zarządzenie nr 1/1/2017 Burmistrza Dębna z dnia 02.01.2017r. w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli i szkół, którym obligatoryjne przysługuje dotacja w 2017r. 2017-01-09 13:56