Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVIII/125/2003


UCHWAŁA NR XVIII/125/2003 .

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 27 listopada 2003 r. .

W sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego w mieście Dębno, rejon ul. Kostrzyńskiej, J. Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej i Włościańskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku; Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; 214 poz. 1806 z 2002 roku; Nr 80 poz. 717 z 2003 roku) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 10 maja 2003 roku.)

Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego miasta Dębno obręb 5, rejon ul. Kostrzyńskiej,
J. Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej i Włościańska.

§ 2

Granice terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załączniki nr 1, który stanowi integralną część uchwały.
Są to teren ograniczone: północną granicą ul. Słowackiego, wschodnią granicą
ul. Waryńskiego, od strony południowej ul. Harcerską oraz terenami Pracowniczych ogródków działkowych, zachodnią granicą ul. Kostrzyńskiej na wysokości od
ul. Dargomyskiej do ul. Matejki, na wysokości od ogrodów działkowych do
ul. Dargomyskiej ul. Kostrzyńską, oraz ul. Włościańską. Z wyłączeniem terenów działki nr 485/13, 485/58, 485/75, 485/76, 485/83 obręb 5 miasta Dębno.

§ 3

  1. Przedmiotem planu będzie przeznaczenie terenu na funkcję: zabudowy mieszkaniowej, handlu, gastronomii i usług wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej

  2. Zakres ustaleń planu określono zgodny z art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dębno.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-12-2003 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2003 12:17