Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVIII/122/2003


UCHWAŁA Nr XVIII /122/ 2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: obniżenia ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 , zmiany z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558 , Dz.U. Nr 113 poz.984 Dz.U. Nr 214 poz.1086, zmiany z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz.717 Dz.U. Nr 162 poz.1568 oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 94 poz.431 z 1993 r. zm. z 1994 r. Dz.U. Nr 1 poz.3 zm. z 1996 r. Dz.U. Nr 91 poz.409, zm. z 1997 r. - Dz.U.Nr 43 poz. 272 , Dz.U. Nr 137 poz.926 , zm. z 1998 r. - Dz.U. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. - Dz.U. Nr 81 poz. 875, zm. z 2002 r. Dz.U.Nr.200 poz.1680, zm. z 2003 r. - Dz.U. Nr 110 poz. 1039, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, ) i komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. ( MP Nr 50 poz.787 z 2003r.) Rada Miejska u c h w a l a co następuje:

§ 1. 1.Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

przyjętą jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2004

z kwoty

34,57 zł

Obniżka /-/ 12,97 zł.

do kwoty

21,60 zł

2.Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Załącznik Nr 1 do

Uchwały NrXVIII/122/ 2003 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 listopada 2003 roku

Szczegółowe wyliczenia do § 1 :

  1. Podstawa obliczenia podatku rolnego wynosi:

-cena skupu żyta za III pierwsze kwartały 2003 rok

34,57zł.

/-/ 12,97zł.

-przyjmuje się kwotę wyjściową za kwintal

21,60 zł.

  1. Wymiar podatku rolnego na 2004 r. wynosi:

a) dla gruntów gospodarstw rolnych

21,60 zł za kwintal x 2.50 kwintala = 54,00 zł.

za jeden hektar przeliczeniowy

b) dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne

21,60 zł za kwintal x 5 kwintali = 108,00 zł.

za jeden hektar wynikający z ewidencji gruntów i budynków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-12-2003 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2003 12:11