herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 116/32/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Dębnie na 2016 rok 2016-09-30 13:15
ZARZĄDZENIE NR 115/32/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2016-10-10 09:22
ZARZĄDZENIE NR 114/32/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-10-10 09:21
ZARZĄDZENIE NR 113/32/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok. 2016-10-10 09:20
ZARZĄDZENIE NR 112/31/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 września 2016 r. w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2016-09-29 08:19
ZARZĄDZENIE NR 111/30/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie sprzedaży używanych płytek i obrzeży chodnikowych pochodzących z rozbiórki przebudowywanych chodników przy ul. Daszyńskiego 2016-09-14 07:06
ZARZĄDZENIE NR 110/30/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok 2016-09-14 10:16
ZARZĄDZENIE NR 109/30/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-09-14 07:05
ZARZĄDZENIE NR 108/30/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2016-09-14 07:04
ZARZĄDZENIE NR 107/30/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-09-14 07:03
ZARZĄDZENIE NR 106/30/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-09-14 07:02
ZARZĄDZENIE NR 105/30/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-09-14 07:01
ZARZĄDZENIE NR 104/30/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-09-14 07:01