herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 103/29/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-09-06 10:56
ZARZĄDZENIE NR 102/29/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok. 2016-09-07 10:50
ZARZĄDZENIE NR 101/29/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2016-09-01 07:06
ZARZĄDZENIE NR 100/29/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/28/2016 Burmistrza Dębna z dnia 16 sierpnia 2016 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2016-09-01 07:05
ZARZĄDZENIE NR 99/28/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły i przedszkola. 2016-08-18 10:16
ZARZĄDZENIE NR 98/28/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/27/16 Burmistrza Dębna z dnia 11.08.2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-08-18 08:32
ZARZĄDZENIE NR 97/28/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok 2016-08-22 12:20
ZARZĄDZENIE NR 96/28/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej 2016-08-22 10:46
ZARZĄDZENIE NR 95/28/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 2016-08-22 10:45
ZARZĄDZENIE NR 94/28/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-08-22 10:45
ZARZĄDZENIE NR 93/28 /2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-08-22 10:44
ZARZĄDZENIE NR 92/28 /2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-08-22 10:43
ZARZĄDZENIE NR 91/28/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-08-22 10:43
ZARZĄDZENIE NR 90/28/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-08-22 10:42
ZARZĄDZENIE NR 88/27/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11.08.2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - KATALOG -