herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

ZARZĄDZENIE NR 87/26/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane