Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI.104.2003


UCHWAŁA NR XVI / 104 / 2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie : zmiany w rocznym planie finansowym środka specjalnego na 2003 rok

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje :

§ 1 1.Zwiększa się plan przychodów środka specjalnego pod nazwą „Żywienie w szkołach podstawowych” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie o kwotę 50.000,00 złotych

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85401 - Świetlice szkolne, § 083 - Wpływy z usług - 50.000,- zł.

§ 2 1.Zwiększa się plan wydatków środka specjalnego pod nazwą „Żywienie w szkołach podstawowych” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dębnie o kwotę 58.373,00 złotych ,

przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dębnie o kwotę 8.043,00 złotych , przy Szkole Podstawowej w Różańsku o kwotę 8.799,00 złotych

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85401 - Świetlice szkolne, § 4220 - Zakup środków żywności - 75.215,- zł.

2. Źródło pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w przychodach z § 1 stanowić będą środki obrotowe z początku roku w wysokości 25.215,00 złotych.

§ 3 1.Zwiększa się plan wydatków środka specjalnego pod nazwą „Poprawa warunków w urządzeniach oświatowych ” przy Gimnazjum Publicznym w Dębnie o kwotę 7.267,00 złotych ,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie , rozdział 80110 - Gimnazja, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7.267,- zł.

2. Źródło pokrycia wydatków stanowić będą środki obrotowe z początku roku w wysokości 7.267,00 złotych.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

U Z A S A D N I E N I E :

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora ZEAS w Dębnie .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-11-2003 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2003 11:05