herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 60/17/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2016-06-06 08:45
ZARZĄDZENIE NR 59/17/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-06-06 08:45
ZARZĄDZENIE NR 58/17/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok. 2016-06-06 08:44
ZARZĄDZENIE NR 57/16/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2016-05-20 10:32
ZARZĄDZENIE NR 56/16/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wniesienia aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie budynku hydroforni w Barnówku i budynku stacji odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Dębnie 2016-05-18 09:11
ZARZĄDZENIE NR 55/16/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-05-18 10:01
ZARZĄDZENIE NR 54/16/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży budynków mieszkalnych ,lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębno. 2016-05-18 09:09
ZARZĄDZENIE NR 53/16/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni: garaży,pomieszczeń gospodarczych, komórek, placów pod garaże,ogrodów przydomowych będących w zasobach gminy Dębno, a zarządzan przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 2016-05-18 09:07
ZARZĄDZENIE NR 52/16/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 416/6 o powierzchni 0,4609 ha położonej w obrębie 6 m. Dębno przy ul. Chrobrego 2016-05-18 09:07