herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 33/10/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-04-06 13:47
ZARZĄDZENIE NR 32/10/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok. 2016-04-06 13:46
ZARZĄDZENIE NR 31/10/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie 2016-04-01 08:31
ZARZĄDZENIE NR 30/10/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie. 2016-04-01 08:30
ZARZĄDZENIE NR 29/9/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie. 2016-03-16 14:36
ZARZĄDZENIE NR 28/9/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia logotypu promocyjnego, standaryzacji graficznej znaku i Systemu Tożsamości Wizualnej Gminy Dębno oraz zasad ich używania i wykorzystywania. 2016-03-16 14:36
ZARZĄDZENIE NR 27/8/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie 2016-03-07 08:36