herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 26/7/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-03-07 08:06
ZARZĄDZENIE NR 25/6/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Debnie przyjetego zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 32/15/2012 z dnia 18. kwietnia 2012r. 2016-02-19 10:34
ZARZĄDZENIE NR 24/6/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2016-02-19 10:31
ZARZĄDZENIE NR 23/6/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wykupu prawa własności działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 53/3 o powierzchni 0,2140 ha i 53/4 o powierzchni 0,4301 ha położonych w obrębie 7 m. Dębno gm. Dębno przy ul. Kostrzyńskiej 2016-02-19 10:25
ZARZĄDZENIE NR 22/6/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2016-02-19 10:25
ZARZĄDZENIE NR 21/5/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Dębna. 2016-02-17 14:49
ZARZĄDZENIE NR 20/5/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok 2016-02-17 14:48
ZARZĄDZENIE NR 19/4/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia listy niepublicznych przedszkoli i szkół, którym obligatoryjne przysługuje dotacja w 2016r. 2016-02-10 06:27