herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXII/228/216 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Dębna na 2017 rok 2016-12-28 14:26
UCHWAŁA NR XXXII/227/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna na 2017 rok. 2016-12-28 14:24
UCHWAŁA NR XXXII/226/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok. 2016-12-28 13:27
UCHWAŁA NR XXXII/225/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno 2016-12-28 13:26
UCHWAŁA NR XXXII/224/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla wybranych terenów w obrębach Barnówko, Dolsk, Dyszno, Grzymiradz i Ostrowiec. 2016-12-28 13:25
UCHWAŁA NR XXXII/223/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 2016-12-28 13:24
UCHWAŁA NR XXXII/222/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-12-28 13:22
UCHWAŁA NR XXXII/221/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o. 2016-12-28 13:21
UCHWAŁA NR XXXII/220/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017 2016-12-28 13:20
UCHWAŁA NR XXXII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2017-2025. 2016-12-28 13:19
UCHWAŁA NR XXXI/218/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Dębna 2016-12-02 10:33
UCHWAŁA NR XXXI/217/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Dębno". 2016-12-02 10:32
UCHWAŁA NR XXXI/215/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2016-12-02 10:29
UCHWAŁA NR XXXI/214/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2017 rok 2016-12-02 10:29
UCHWAŁA NR XXXI/213/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-12-02 10:27
UCHWAŁA NR XXX/212/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 2016-11-16 09:15
UCHWAŁA NR XXX/211/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 2016-10-31 13:23
UCHWAŁA NR XXX/210/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-10-31 13:23
UCHWAŁA NR XXX/209/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 2016-10-31 13:22
UCHWAŁA NR XXX/208/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-10-31 13:21
UCHWAŁA NR XXIX/207/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych 2016-10-12 11:36
UCHWAŁA NR XXIX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-10-05 09:19
UCHWAŁA NR XXIX/205/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 2016-10-05 09:18
UCHWAŁA NR XXIX/204/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie:przyjęcia Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-05 09:17
UCHWAŁA NR XXIX/203/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Dębna w 2016 r. 2016-10-05 09:16
UCHWAŁA NR XXIX/202/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wniesienia dopłaty do Szpitala w Dębnie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-10-05 09:14
UCHWAŁA NR XXIX/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-10-05 09:13
UCHWAŁA NR XXVIII/200/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2016-10-05 09:11
UCHWAŁA NR XXVII/199/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna 2016-09-01 10:43
UCHWAŁA NR XXVII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno 2016-09-01 10:41
UCHWAŁA NR XXVII/197/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2016-09-01 10:41
UCHWAŁA NR XXVII/196/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2016-09-01 10:40
UCHWAŁA NR XXVII/195/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na współfinansowanie projektu "MOGĘ WSZYSTKO" 2016-09-01 10:39
UCHWAŁA NR XXVII/194/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o. 2016-09-01 10:38
UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-09-01 10:37
UCHWAŁA NR XXVI/192/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego 2016-07-04 16:06
UCHWAŁA NR XXVI/191/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Krzysztofowi Maciaszkowi 2016-07-04 16:06
UCHWAŁA NR XXVI/190/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2016-07-04 16:05
UCHWAŁA NR XXVI/189/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/259/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2016-07-04 16:05
UCHWAŁA NR XXVI/188/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2016-07-04 16:04
UCHWAŁA NR XXVI/187/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości. 2016-07-04 16:03
UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno. 2016-07-04 16:02
UCHWAŁA NR XXVI/185/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/247/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno 2016-07-04 16:02
UCHWAŁA NR XXVI/184/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliowści i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-04 16:01
UCHWAŁA NR XXVI/183/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-04 16:01
UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno 2016-07-04 16:00
UCHWAŁA NR XXVI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2016-07-04 15:59
UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-07-04 15:58
UCHWAŁA NR XXV/178/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2016-06-16 08:01
UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o. 2016-06-16 08:00
UCHWAŁA NR XXV/176/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie 2016-06-16 08:00
UCHWAŁA NR XXV/175/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-06-16 07:59
UCHWAŁA NR XXV/174/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dębno. 2016-06-16 07:57
UCHWAŁA NR XXIV/173/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uzupełnienia ?PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2016 ROKU? przyjętego uchwałą Nr XXI/157/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 marca 2016r., o opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 2016-06-02 11:04
UCHWAŁA NR XXIV/172/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2016-06-02 11:04
UCHWAŁA NR XXIV/171/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębnie 2016-06-02 11:03
UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-06-02 11:00
UCHWAŁA NR XXIV/169/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 2016-06-02 11:00
UCHWAŁA NR XXIV/168/2016 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2015 rok. 2016-06-02 10:59
UCHWAŁA NR XXIII/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2016-05-02 11:43
UCHWAŁA NR XXIII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XX/138/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę i modernizację chodników przy drogach powiatowych 2016-05-02 11:42
UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-05-02 11:41
UCHWAŁA NR XXII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla odwiertów i rurociągu w rejonie Mostna 2016-04-07 14:58
UCHWAŁA NR XXI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2016-04-01 10:21
UCHWAŁA NR XXI/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2016-04-01 10:21
UCHWAŁA NR XXI/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: reprezentowania gminy Dębno w zgromadzeniach Celowego Związku Gmin ?CZG-12? w Długoszynie 2016-04-01 10:20
UCHWAŁA NR XXI/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Dębna 2016-05-10 13:28
UCHWAŁA NR XXI/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2016-04-01 09:59
UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębno" 2016-04-01 08:53
UCHWAŁA NR XXI/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia ?PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2016 ROKU?. 2016-04-01 08:44
UCHWAŁA NR XXI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dębno na lata 2016-2020. 2016-04-01 08:37
UCHWAŁA NR XXI/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Dębno - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie. 2016-04-01 08:36
UCHWAŁA NR XXI/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatków i opłat lokalnych w poszczególnych sołectwach. 2016-04-01 08:35
UCHWAŁA NR XXI/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2016-04-01 08:35
UCHWAŁA NR XXI/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2016-04-01 08:33
UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016. 2016-04-01 08:32
UCHWAŁA NR XX/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2016-02-01 07:10
UCHWAŁA NR XX/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2016-02-01 07:09
UCHWAŁA NR XX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2016-02-01 07:07
UCHWAŁA NR XX/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Dębno 2016-02-01 06:55
UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Dębno 2016-02-01 06:54
UCHWAŁA NR XX/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dębno na lata 2016-2020. 2016-02-01 06:54
UCHWAŁA NR XX/144/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębno na lata 2016 ? 2018. 2016-02-01 06:53
UCHWAŁA NR XX/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie. 2016-02-01 06:52
UCHWAŁA NR XX/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2016-02-01 06:51
UCHWAŁA NR XX/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2016-02-01 06:50
UCHWAŁA NR XX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. 2016-02-01 06:49
UCHWAŁA NR XX/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 130 w miejscowości Barnówko 2016-02-01 06:49
UCHWAŁA NR XX/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę i modernizację chodników przy drogach powiatowych 2016-02-01 06:48
UCHWAŁA NR XX/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na rok 2016 2016-02-01 06:47
UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Dębnie. 2016-01-12 10:04
UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r., NK-3.4131.300.2015.SA 2016-01-12 10:03