herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 116/28/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność osób fizycznych oraz Gminy Dębno 2015-10-06 09:53
ZARZĄDZENIE NR 115/28/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015r. 2015-10-06 09:53
ZARZĄDZENIE NR 114/27/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 września 2015 r. w sprawie: powołania składu Komisji Oceniającej, oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2015-09-21 12:40
ZARZĄDZENIE NR 113/27/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-09-21 12:40
ZARZĄDZENIE NR 112/27/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-09-21 12:39
ZARZĄDZENIE NR 111/27/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Sarbinowie w formie elektronicznej 2015-09-21 12:38