herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 110/26/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2015-09-01 13:40
ZARZĄDZENIE NR 109/26/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii 2015-09-09 13:35
ZARZĄDZENIE NR 108/26/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015r. 2015-09-09 13:36
ZARZĄDZENIE NR 107/26/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-09-04 10:33
ZARZĄDZENIE NR 106/26/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-09-01 13:40
ZARZĄDZENIE NR 105/26/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-09-01 13:39
ZARZĄDZENIE NR 104/26/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 33/25 o powierzchni 0,0045 ha położonej w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Wojska Polskiego 2015-09-01 13:38
ZARZĄDZENIE NR 103/26/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok. 2015-09-04 10:28
ZARZĄDZENIE NR 102/25/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. 2015-08-12 08:51
ZARZĄDZENIE NR 101/25/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-08-12 06:48