herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 81/19/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015r. 2015-06-02 10:44
ZARZĄDZENIE NR 80/19/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok. 2015-06-02 10:43
ZARZĄDZENIE NR 79/18/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2015-05-18 15:06
ZARZĄDZENIE NR 78/18/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-05-18 15:05
ZARZĄDZENIE NR 77/18/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2015-2023 2015-05-18 15:05
ZARZĄDZENIE NR 76/18/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015r. 2015-05-18 15:04
ZARZĄDZENIE NR 75/18/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok. 2015-05-18 15:03