herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Dębnie w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-03-17 08:28
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2015-03-17 08:25
projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2015-03-17 08:24
projekt uchwały w sprawie Zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-03-17 08:23
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-03-17 08:18
projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr IV/14/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2015 2015-03-17 08:17
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2015 ROKU? 2015-03-17 08:16
projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działalności 2015-03-17 10:59
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna 2015-03-17 08:14