herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 62/14/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dębno obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-02 11:09
ZARZĄDZENIE NR 61/14/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Dębno 2015-04-01 06:52
ZARZĄDZENIE NR 60/14/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 2015-04-01 06:51
ZARZĄDZENIE NR 59/14/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dębnie 2015-04-01 06:49
ZARZĄDZENIE NR 58/14/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dębnie ul. Słowackiego 2015-04-01 06:48
ZARZĄDZENIE NR 57/14/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015r. 2015-04-08 06:57
ZARZĄDZENIE NR 56/14/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2015 rok. 2015-04-08 06:58
ZARZĄDZENIE NR 55/13/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy 2015-03-19 14:24
ZARZĄDZENIE NR 54/12/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 40/8/2015 z dnia 3. luetgo 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno na 2015 rok 2015-03-10 16:03
ZARZĄDZENIE NR 53/12/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 361/57 o powierzchni 0,0254 ha, 361/78 o powierzchni 0,0067 ha położonych w obrębie 6 m. Dębno przy ul. Zalesie i działki nr 361/76 o powierzchni 0,0599 ha położonej przy ul. Wiosennej 2015-03-10 15:45
ZARZĄDZENIE NR 52/11/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-03-05 06:44
ZARZĄDZENIE NR 51/11/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-03-05 06:43
ZARZĄDZENIE NR 50/11/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-03-05 06:42
ZARZĄDZENIE NR 49/11/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-03-05 06:42
ZARZĄDZENIE NR 48/11/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-03-05 06:41
ZARZĄDZENIE NR 47/11/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-03-05 06:40
ZARZĄDZENIE NR 46/11/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2015-03-05 06:40