herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

ROCZNY PLAN KONTROLI NA 2015 R.

Dębno, dn.11.02.2015r.

druk własny

 

K.0630.02.2015

 

ROCZNY PLAN KONTROLI

na rok 2015

lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

termin kontroli

1

 

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ

 

Problemowa - Opłata adiacencka po zakończeniu inwestycji związanej z podziałem i scaleniem .Wydawanie decyzji, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości naliczania, windykacja i egzekucja należności

 

Luty/Marzec

2

Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

 

Problemowa - sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy -w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ognisk wychowawczych świetlic terapeutycznych.

 

 

Marzec/Czerwiec

3

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

UL. CHOJEŃSKA 6A

74-400 DĘBNO

Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Ocena pozyskiwania środków z innych źródeł.

 

 

 

Czerwiec/Sierpień

4

 

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Problemowa - Wycinka drzew-terminowość wydawania decyzji, pozyskiwanie środków ze sprzedaży drewna, ewidencja, windykacja i egzekucja należności.

 

 

 

Wrzesień/Październik

5

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL.DROGA ZIELONA 1

74-400 DĘBNO

 

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej, gospodarowania majątkiem Gminy oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur kontroli

 

 

Listopad/Grudzień

sporządziła Urszula Wawruszczak

BURMISTRZ

mgr inż.Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wawruszczak 12-02-2015 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Wawruszczak 12-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Urszula Wawruszczak 13-02-2015 08:27