herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XVIII/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2015-12-23 09:16
UCHWAŁA NR XVIII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ?PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DARGOMYŚL NA LATA 2015 -2020? 2015-12-23 09:15
UCHWAŁA NR XVIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ?PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CYCHRY NA LATA 2015 -2020? 2015-12-23 09:15
UCHWAŁA NR XVIII/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ?PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OBORZANY NA LATA 2015 -2020? 2015-12-23 09:35
UCHWAŁA NR XVIII/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna 2015-12-23 09:12
UCHWAŁA NR XVIII/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, miasta Dębna 2015-12-23 09:12
UCHWAŁA NR XVIII/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno 2015-12-23 09:11
UCHWAŁA NR XVIII/124/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Gorzowskiej i Sportowej, miasta Dębna 2015-12-23 09:10
UCHWAŁA NR XVIII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna 2015-12-23 09:09
UCHWAŁA NR XVIII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno 2015-12-23 09:09
UCHWAŁA NR XVIII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016 2015-12-30 07:10
UCHWAŁA NR XVIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026. 2015-12-29 08:03
UCHWAŁA NR XVII/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2015-12-01 10:09
UCHWAŁA NR XVII/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2015-12-01 10:07
UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia zmian statutu ?Celowego Związku Gmin CZG-12? 2015-12-01 10:02
UCHWAŁA NR XVII/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie miasta Dębna. 2015-12-01 10:02
UCHWAŁA NR XVII/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2015-12-01 10:01
UCHWAŁA NR XVII/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2016 rok 2015-12-01 10:00
UCHWAŁA NR XVII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej 2015-12-01 09:59
UCHWAŁA NR XVII/112/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2015-2023 2015-12-01 09:58
UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na rok 2015 2015-12-01 09:58
UCHWAŁA NR XVI/110/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XV/97/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok. 2015-12-01 09:57
UCHWAŁA NR XVI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XV/98/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 rok. 2015-12-01 09:56
UCHWAŁA NR XVI/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XV/96/2015 z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2015-12-01 09:54
UCHWAŁA NR XV/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2015-11-02 08:23
UCHWAŁA NR XV/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 2015-11-02 08:19
UCHWAŁA NR XV/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na zakup komputerów z oprogramowaniem do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie 2015-11-02 08:18
UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Dębna 2015-11-02 08:17
UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie 2015-11-02 08:16
UCHWAŁA NR XV/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Dębnie oraz nadania jego statutu. 2015-11-02 08:12
UCHWAŁA NR XV/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-11-02 08:11
UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 2015-11-02 08:10
UCHWAŁA NR XV/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych 2015-11-02 08:09
UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 rok 2015-11-02 08:08
UCHWAŁA NR XV/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok 2015-11-02 08:07
UCHWAŁA NR XV/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-02 08:07
UCHWAŁA NR XV/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2015-2023 2015-11-02 08:06
UCHWAŁA NR XV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na rok 2015 2015-11-02 08:05
UCHWAŁA NR XIV/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu zintegrowanego pn. ? Kontrakt Samorządowy - Lider Pojezierza?. 2015-10-30 08:55
UCHWAŁA NR XII/ 92 /2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2015-2023 2015-10-30 08:54
UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o. 2015-10-30 08:53
UCHWAŁA NR XII/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Dolsk na terenie gminy Dębno 2015-10-07 07:14
UCHWAŁA NR XII/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2015-10-07 07:13
UCHWAŁA NR XII/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2015-10-07 07:12
UCHWAŁA NR XII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie. 2015-10-07 07:11
UCHWAŁA NR XII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2015-10-07 07:10
UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2015-10-07 07:08
UCHWAŁA NR XII/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie stautu Gminy Dębno 2015-10-07 06:59
UCHWAŁA NR XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Warnickiego na terenie gminy Dębno 2015-10-07 06:57
UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 2015-10-07 06:56
UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia: "Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016" 2015-10-07 06:56
UCHWAŁA NR XII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębno" 2015-10-07 06:54
UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie akceptacji projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Różańsko, położonych na terenie Gminy Dębno 2015-10-07 06:53
UCHWAŁA NR XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na rok 2015 2015-10-07 06:52
UCHWAŁA NR XI/ 77 /2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Dębna w 2015 r. 2015-08-31 08:52
UCHWAŁA NR XI/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Krześnica na terenie gminy Dębno 2015-08-31 08:52
UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2016-02-09 08:06
UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prusiec, Kostrzyńskiej i Dargomyskiej miasta Dębna 2015-08-31 08:54
UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany 2015-08-31 08:55
UCHWAŁA NR XI/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników Sądu Rejonowego dla Rady Miejskiej. 2015-08-31 08:49
UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 2015-08-31 08:48
UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Dębnie w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-08-31 08:46
UCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na rok 2015 2015-08-31 08:45
UCHWAŁA NR X/68/15 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego. 2015-07-06 12:55
UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w 2015 r. 2015-07-06 12:54
UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Dębna Janowi Brandsmie 2015-07-06 12:53
UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Dębna Dickowi van den Brulowi. 2015-07-06 12:52
UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Dębna Lambertusowi Theodorusowi Johannesowi Jansenowi. 2015-07-06 12:52
UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. wypracowania rozwiązań dotyczących pomocy materialnej rodzicom 2015-07-06 12:50
UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2015-07-06 12:49
UCHWAŁA NR X/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Dębna 2015-07-06 12:48
UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębno. 2015-07-06 12:48
UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na rok 2015 2015-07-09 10:11
UCHWAŁA NR IX/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" . 2015-06-03 10:22
UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nadania numeru Szkole Podstawowej w Smolnicy 2015-06-03 10:21
UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej wewidencji gruntów działką nr 1069/2 obręb 5 m.Dębno 2015-06-03 10:20
UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębno na rok 2015 2015-06-03 10:19
UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 2015-06-03 10:18
UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2014 rok. 2015-06-03 10:17
UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr IV/14/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2015. 2015-06-03 10:15
UCHWAŁA NR VII/ 51 /2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2015-05-04 14:23
UCHWAŁA NR VII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2015-05-04 14:22
UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dębno w Lokalnej Grupie Działania "Lider Pojezierza" w okresie programowania 2014?2020 2015-05-04 14:19
UCHWAŁA NR VII/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2015-05-04 14:13
UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr IV/14/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2015. 2015-05-04 14:12
UCHWAŁA NR VI/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Burmistrzowi Dębna. 2015-03-30 12:30
UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji statutowej 2015-03-30 12:29
UCHWAŁA NR VI/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działalności 2015-03-30 12:28
UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Dębnie w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-03-30 12:24
UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do ieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2015-03-30 12:23
UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia ?PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W 2015 ROKU?. 2015-03-30 12:18
UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Salezjańskiej miasta Dębna 2015-03-30 12:17
UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2015-03-30 12:17
UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-03-30 12:16
UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2015-03-30 12:15
UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr IV/14/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2015. 2015-03-30 12:15
UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-03-02 11:58
UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2015-03-02 11:57
UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-03-02 11:56
UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-03-03 12:36
UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 2015-03-02 11:55
UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty. 2015-03-02 11:50
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2015-03-02 14:10
UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2015-03-02 11:49
UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla odwiertów i rurociągu w rejonie Mostna 2015-03-02 14:09
UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno na lata 2012 ? 2027? 2015-03-02 11:48
UCHWAŁA NR V/25/15 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2015-03-02 11:46
UCHWAŁA NR V/24/15 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. 2015-03-02 11:46
UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2014r. nr III/9/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 2015-03-02 11:45
UCHWAŁA NR V/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: trybu prac nad projektami uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno. 2015-03-02 11:44
UCHWAŁA NR V/ 21 /2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodnika w Sarbinowie 2015-03-02 11:43
UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" 2015-01-16 11:43
UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwach na terenie gminy Dębno. 2015-01-16 11:42
UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2015-01-16 11:40
UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2015-01-16 11:39
UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2015 rok 2015-01-19 14:39
UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok. 2015-01-16 11:37
UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2015 2015-01-21 09:40
UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2015-2023. 2015-01-21 12:22