Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o sprzedaży drewna

Znak GNiOŚ.6131.201.2014.KT                                              Dębno dnia 12 stycznia 2015r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

 

Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP 597-162-76-49 , REGON 210966993, tel. 957603001 do 4 , fax 957602030

 

zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna użytkowego i opałowego pozyskanego z  terenu lasów gminnych na terenie miasta Dębno, wg poniższego zestawienia:

 

1. drewno wielkowymiarowe (kłoda)

Cena wywoławcza drewna użytkowego części 1 wynosi – 1907,01 zł netto.

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 23%.

Nr sztuki lub stosu

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m3)

długość drewna (w m)

8239

So WC0

10,09

4,00 x 4,40 x 0,94 x 0,61

 

2. drewno średniowymiarowe (papierówka)

Cena wywoławcza drewna użytkowego części 2 wynosi –  4102,50 zł netto.

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 23%.

Nr sztuki lub stosu

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m3)

długość drewna (w m)

8241

Brz S2a

1,66

2,40 x 2,30 x 0,50 x 0,60

8242

Db S2a

5,84

1,20 x 5,80 x 1,29 x 0,65

8244

Db S2a

1,62

2,40 x 2,20 x 0,51 x 0,60

8245

So S2a

18,80

2,40 x 8,10 x 1,56 x 0,62

8245

So S2a

2,77

2,40 x 2,70 x 0,69 x 0,62

 

OGÓŁEM

30,62

 

 

3. drewno opałowe

Cena wywoławcza drewna użytkowego części 3 wynosi –  2075,50 zł netto.

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%.

Nr sztuki lub stosu

Gatunek drewna

Objętość drewna (w m3)

długość drewna (w m)

8240

So S4

19,84

1,20 x 15,80 x 1,61 x 0,65

8243

Db S4

0,61

1,20 x 1,20 x 0,65 x 0,65

 

OGÓŁEM

20,45

 

Warunki sprzedaży:

 1. Ofertę mogą złożyć osoby fizyczne i podmioty posiadające osobowość prawną.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu o zakup drewna jest złożenie pisemnej oferty we terminie wskazanym w pkt. 3.
 3. Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA - sprzedaż drewna”, należy składać w Biurze Obsługi Klienta (budynek B pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Dębnie  przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 (74-400 Dębno) lub listownie na ww. adres Urzędu do dnia 21 stycznia 2015r. do godz. 12.00.
 4. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 5. Przedmiot postępowania został podzielony na części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na jedną lub więcej wybranych części bądź też na wszystkie części.
 6. Oględzin drewna można dokonać w miejscu jego składowania.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015r. o godz. 12.10 w pokoju nr 34 (budynek B, II piętro) w Urzędzie Miejskim przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Dębnie.
 8. Kryterium wyboru oferty jest cena. Postępowanie wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą jednak niż cena wywoławcza. W przypadku złożenia ofert równoważnych oferenci w terminie 1 dnia zobowiązani są do złożenia dodatkowej oferty z podaniem nowej ceny (nie niższej niż pierwotna). Dodatkowe oferty mogą być złożone ustnie lub pisemnie. Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.
 9. O wyborze oferent zostanie poinformowany telefoniczne lub e-mailem, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Burmistrz Dębna powiadomi oferenta o terminie i miejscu podpisania umowy kupna - sprzedaży drewna.
 10. Burmistrz Dębna zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.
 11. Uczestnik, który wygra zobowiązany jest do:

1) uiszczenia opłaty za drewno, w terminie siedmiu /7/ dni od dnia zawarcia umowy, na wskazany w niej rachunek bankowy.

2) dokonania odbioru i transportu drewna we własnym zakresie i na własny koszt.

    12. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi w terminie siedmiu /7/ dni po uregulowaniu należności na wskazany przez Gminę Dębno rachunek bankowy.

    13. Informacji o postępowaniu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Dębnie - pokój 34, tel. 95 760 30 02 do 04 wew.  142 – od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 13-01-2015 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 12-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2015 14:16