herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 17/4/2014 Burmistrza Dębna z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dębnie. 2015-01-12 14:18
ZARZĄDZENIE NR 16/4/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia czynności odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Dębno. 2015-01-12 14:16
ZARZĄDZENIE NR 15/4/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 2015-01-12 14:14
ZARZĄDZENIE NR 14/4/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok. 2015-01-12 14:13
ZARZĄDZENIE NR 13/4/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok. 2015-01-12 14:12
zarządzenie nr 12/4/2014 w sprawie powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych, na których usytuowane są cmenatrze gminne. 2015-01-12 14:11
ZARZĄDZENIE NR 11/3/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014r 2014-12-29 06:54
ZARZĄDZENIE NR 10/3/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Dębna nr 26/8/2010 z dnia 26.02.2010r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. realizacji projektu ? Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego? 2014-12-29 06:57
ZARZĄDZENIE NR 9/2/2014. BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu Miejsko ? Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie 2014-12-16 08:58
ZARZĄDZENIE NR 8/2/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno 2014-12-16 08:58
ZARZĄDZENIE NR 6/1/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania pełniącego obowiązki dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą Zespól Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Dębnie. 2014-12-11 12:56
ZARZĄDZENIE NR 5/1/20014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości 2014-12-12 13:10
ZARZĄDZENIE NR 4/1/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy 2014-12-11 13:17
ZARZĄDZENIE NR 3/1/2014 2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-12-12 13:07
ZARZĄDZENIE NR 2/1/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-12-12 13:07
ZARZĄDZENIE NR 1/1/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-12-12 13:06