herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
uchwała w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-09-18 12:30
uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 2014-09-18 12:29
uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2014-09-18 12:25
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 2014-09-18 12:24
uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Dębno 2014-09-18 12:23
uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna 2014-09-18 12:23
uchwała w sprawie przystąpienia do spółki Szpital w Dębnie 2014-09-18 12:20
uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2014 ? 2022 2014-09-18 12:19
uchwała w sprawie przyjęcia: ?Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2015? 2014-09-18 12:17
uchwała w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2014-09-18 12:16
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Barnówko, Dolsk, Dyszno, Grzymiradz i Ostrowiec. 2014-09-18 12:16