herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I N F O R M A C J A za okres od 30.06.2014r. do 3.09.2014r.

 

I N F O R M A C J A
z działalności Burmistrza Dębna

za okres od 30.06.2014r. do 03.09.2014r.

 

 

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

 1. powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

 2. ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej-- obręb Barnówko gm. Dębno działka nr 42/2 o powierzchni 0,0500 ha - cena gruntu 14 500,00 zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia;

 3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany/Przedmiotem zamiany jest

Działka nr 675/4 o powierzchni 0,0320 ha Obręb 5 m. Dębno, właścicielem jest gmina Dębno - wartość nieruchomości 15 360,00 zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zamiany Na działkę nr 674/2 o powierzchni 0,0274 ha Obręb 5 m. Dębno - wartość nieruchomości 13 152,00 zł + podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zamiany/;

 1. regulaminu użytkowania jeziora Lipowo;

 2. przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”;

 1. zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok

 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023

 3. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dargomyślu od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej;

 4. powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy;

 5. wniesienia aportem na rzecz Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Dębnie nieruchomości zabudowanej położonej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 10 oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 946/3 o powierzchni 0,0262 ha ob.5 m. Dębno

 6. wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok

 7. powołania komisji do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli treści regulaminu wynagradzania;

 8. ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie w roku szkolnym 2014/2015 uczniom szkół z terenu Gminy Dębno pomocy finansowej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r.- „Wyprawka szkolna”.

 9. ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze

bezprzetargowej- Obręb 6 m. Dębno Działka nr 349/3 o powierzchni 0,0160 ha, cena nieruchomości - 13 500,00 zł + podatek VAT, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków;

 1. ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej / Obręb Dargomyśl gm. Dębno

Działka nr 604/2 o powierzchni 0,1815 ha cena nieruchomości - 42 000,00 zł

Działka nr 604/3 o powierzchni 0,1810 ha cena nieruchomości - 42 000,00 zł

Działka nr 604/4 o powierzchni 0,1877 ha cena nieruchomości - 43 500,00 zł

Działka nr 604/5 o powierzchni 0,1674 ha cena nieruchomości - 38 600,00 zł

do cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT;/

 1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany / Jana Pawła II - mieszkania/

 2. ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze

przetargowej/ Obręb 6 m. Dębno, działka nr 409/5 o powierzchni 0,1311 ha, - cena nieruchomości - 67 000,00 zł + podatek VAT/;

 1. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy/ Cychry Jana Pawła II 93/5 - Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 71,40m2 składający się z 3 pokoi, kuchni oraz łazienki z w.c. położony na I piętrze cena 46.559 zł - szczegółowe warunki nabycia nieruchomości określone zostaną w protokole rokowań z najemca/

 2. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy/ lokal w Dolsku 42/2- o pow. 60,70m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z w.c. położony na parterze budynku 1 kondygnacyjnego z użytkowym poddaszem oraz pom. gospodarcze w obrębie budynku o pow. 112,60m2 - cena nieruchomości lokalowej 43.214 zł -szczegółowe warunki nabycia nieruchomości określone zostaną w protokole rokowań z najemcą/

 3. zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok

 

 

 

 

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dotycząca przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości od dnia 03.07.2014 do dnia 3.09.2014r.

Na dzień 29 września 2014 roku zostały ogłoszone:

 

I przetarg na sprzedaż:

- nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Siewnej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 940/7 pow. 0,0879 ha Cena wywoławcza - 60 000,00 zł

- lokalu użytkowego nr 8 położonego na poddaszu budynku nr 4 przy ul. Piłsudskiego

Lokal użytkowy pow. 13,63 m2 Cena wywoławcza - 13 700,00 zł

Przetarg na w/w lokal ograniczony jest do właścicieli lokali w budynku Piłsudskiego 4

 

oraz II przetarg na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 4 m. Dębno przy ul. Kaliny oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 260/7 pow. 0,2061 ha Cena wywoławcza 89 000,00 zł

- nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Włościańskiej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 588 pow. 0,0618 ha Cena wywoławcza 39 000,00 zł

Przetarg na powyższą nieruchomość (tj.dz.588) jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych

- nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Dargomyśl gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 545/2 pow. 0,2516 ha Cena wywoławcza 66 000,00 zł

 

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych od 02.07.2014 do 02.09.2014

 

 

Postępowania zakończone zawarciem umowy i będące w toku:

 1. Budowa odcinka ścieżki rowerowej w ul. Zielonej (do Klepina) - przetarg nieograniczony
  z 17.06.2014r. Złożono trzy oferty, wykonawcą robót zostało PW POLGET Getman Sp. jawna
  z Dębna za kwotę 245.385,-zł. Umowę zawarto 07.07.2014r.

 2. Remont ulicy Ogrodowej w Dębnie - przetarg nieograniczony z 17.06.2014r. Złożono dwie oferty, wykonawcą robót została EUROVIA POLSKA S.A. z Kobierzyc oddział Gorzów Wlkp. za kwotę 259.970,83 zł. Umowę zawarto 07.07.2014r.

 3. Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Cychrach - przetarg nieograniczony z 15.07.2014r. Złożono dwie oferty, wykonawcą robót została MALDROBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa
  z Myśliborza za kwotę 238.602,36 zł. Umowę zawarto 29.07.2014r.

 4. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 z zabudową kontenerową, zbiornikiem na wodę, przeznaczonego na wyposażenie OSP w Dargomyślu - przetarg nieograniczony
  z 13.08.2014r. Złożono jedną ofertę i wybrano na wykonawcę Frank-Cars Sp. z o.o. z Częstochowy za kwotę 202.600,-zł. Umowę zawarto 18.08.2014r.

 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Miodowej i Perłowej w Dębnie - przetarg nieograniczony z 22.08.2014r. Złożono dwie oferty, wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORIMEX J.Korzeniowski z Dębna za kwotę 330.051,84 zł. Umowa zostanie zawarta 05.09.2014r.

 6. Budowa odcinka drogi w Dargomyślu - przetarg nieograniczony z 22.08.2014r. Złożono jedną ofertę, postępowanie w toku

W okresie, którego dotyczy informacja, byłem:

 

21.07.- Barlinek- Spotkanie w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu myśliborskiego

24.07- Myślibórz - Powiatowa Rada Zatrudnienia

30.07- Długoszyn - CZG12

04.08.-Szczecin- konferencja Kontrakt Terytorialny

08.08-Szczecin-Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych "ZaFOS" w sprawie budżetu obywatelskiego

28.08. Szczecin- Konferencja ITERREG VA MAKLEMBURGIA POMORZE PRZEDNIE 2014-2020

03.09- Szczecin- Zarząd EUROREGIUONU POMERANIA

Informuję, iż uchwały podjęte na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji.

 

  Burmistrz Dębna

 

Piotr Downar

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 

 1.  

 

 

 1.  

 2.  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 08-09-2014 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 04-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 08-09-2014 12:10