herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 71/23/2014 Burmistrza Dębna z dnia 31 lipca 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 2014-08-06 08:07
Zarządzenie nr 70/23/2014 Burmistrza Dębna z dnia 31 lipca 2014 w sprawie zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok. 2014-08-06 08:05
ZARZĄDZENIE NR 69/22/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015? 2014-07-23 14:03
ZARZĄDZENIE NR 68/22/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu użytkowania jeziora Lipowo 2014-07-23 12:35
ZARZĄDZENIE NR 67/22/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2014-07-23 12:31
ZARZĄDZENIE NR 66/22/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-07-23 12:30
ZARZĄDZENIE NR 65/22/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-23 12:32
ZARZĄDZENIE NR 65/22/2014 z dnia 22 lipca 2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-24 14:37