herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2014-06-18 14:59
projekt uchwały w sprawie d) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Barnówko, Dolsk, Dyszno, Grzymiradz i Ostrowiec 2014-06-18 15:00
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za biorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębno 2014-06-18 14:56
projekt UCHWAŁY Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 2014 r w sprawie: nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie miasta Dębna 2014-06-18 14:54
projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno 2014-06-18 14:53
projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do likwidacji wyrobów zawierających azbest dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska na terenie Gminy Dębno. 2014-06-18 14:52
projekt UCHWAŁY NR LIII/ /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na remont budynku JRG PSP w Dębnie 2014-06-18 14:51
projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodnika w Sarbinowie 2014-06-18 14:50
projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-06-18 14:49