Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I N F O R M A C J A za okres od 28.03.2014r. do 23.04.2014r.


I N F O R M A C J A
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 28.03.2014r. do 23.04.2014r.

 

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok;

 1. zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

 1. zatwierdzenia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie;

 1. zmiany Zarządzenia Nr 101/46/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych na, których usytuowane są cmentarze gminne;

 1. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej - działka przy ul Kaliny obręb 4 dz. Nr 260/7 o pow. 0,2061 ha cena 90100 zł ;

 1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej - Sarbinowo - budynek starej remizy strażackiej dz. Nr 269/1 pow. 0,0069 ha cena 4000zł;

 1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej przy ul Włościańskiej - przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na wniosek jednego z nich, dz.nr 588 obręb 5 o pow. 0,0618ha cena 41000zł;

 1. wyrażenia zgody na przeniesienie przez osobę fizyczną prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 1019 o powierzchni 0,1063ha położonej w Dębnie obręb 5 w rejonie ul. Piasecznej w zamian za zobowiązanie z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej

 1. wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Dębnie";

 1. wyznaczenia na terenie Gminy Dębno obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 1. przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane;

 1. ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Dębno;

 1. ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dębnie;

 1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 211/5 przy ul Chrobrego o pow. 280m?, na poprawienie zagospodarowania terenu- cena 14 000 zł;

 1. zatwierdzenia bilansu Dębnowskiego Ośrodka Kultury;

 1. zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy

Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.;

 1. wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 20/11/2014 Burmistrza Dębna z dnia 21.03.2014r.

 

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dotycząca przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości od dnia 28.03.2014 do dnia 23.04.2014r.

1. W dniu 28 marca 2014 roku odbył się I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Dargomyśl gm. Dębno pod zabudowę mieszkaniową:

Dz. nr 545/2 pow. 0,2516 ha Cena wywoławcza 66 000,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu.

 

2. Na dzień 29 kwietnia 2014 roku został ogłoszony I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 4 m. Dębno przy ul. Mickiewicza - przedszkole:

Dz. nr 364 pow. 0,2926 ha Cena wywoławcza 1 200.000,00 zł

3. Na dzień 23 maja 2014 roku został ogłoszony III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno w rejonie ulicy Siewnej oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 940/5 pow. 0,0969 ha Cena wywoławcza 64.000,00 zł

 

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych od 25.03.2014 do 22.04.2014

 

Postępowania zakończone zawarciem umowy i w toku:

 1. Makroniwelacja terenów inwestycyjnych w Dębnie - przetarg nieograniczony z 14.03.2014r. Złożono dziewięć ofert, wykonawcą robót została Agencja Usługowa Stanisław Cap z Międzyrzecza za kwotę 399.445,14 zł. Umowę zawarto 04.04.2014r.

 2. Przebudowa ul. Planty w Dębnie-etap II kończący - przetarg nieograniczony z 21.03.2014r. Złożono trzy oferty, postępowanie w toku.

 3. Budowa wodociągu w ul Piasecznej w Dębnie - przetarg nieograniczony z 28.03.2014r. Złożono trzy oferty, wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORIMEX J. Korzeniowski z Dębna za kwotę 55.948,40 zł. Umowę zawarto 11.04.2014r.

 4. Budowa odcinka ul. Hołdowniczej w Dębnie - przetarg nieograniczony z 04.04.2014r. Złożono cztery oferty, wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLGET Getman s.c. z Dębna za kwotę 56.580,-zł. Umowa zostanie zawarta 25.04.2014r

 

Postępowania planowane:

 1. Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie, na odcinku km 0+000 do km 0+380 - przetarg nieograniczony, termin otwarcia ofert 24.04.2014r.

 2. Modernizacja windy w budynku „przychodni" przy ul. Kościuszki - przetarg nieograniczony, termin otwarcia ofert 25.04.2014r.

 3. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Przedszkola nr 1 w Dębnie -budynek główny - przetarg nieograniczony, termin otwarcia ofert 25.04.2014r

W okresie, którego dotyczy informacja, byłem:

 

28-30.03.- Tczew- udział w Konferencji;

1 i 23.04- Barlinek - spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego;

2.04- Szczecin- Konferencja „Projekty Indykatywne”;

8-9.04.- Trzęsacz- szkolenie Powiatowej Rady Zatrudnienia;

16.04- Szczecin - XVIII Zebranie Delegatów SGP Euroregionu Pomerania

Informuję, iż uchwały podjęte na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji, oprócz tych, które do nabrania mocy potrzebują publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

  Burmistrz Dębna

 

Piotr Downar

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 

 1.  

 

 

 1.  

 2.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 12-05-2014 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 23-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 12-05-2014 08:18