herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 30/12/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Dębno obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-12 08:38
ZARZĄDZENIE NR 28/12/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie : wyrażenia zgody na przeniesienie przez osobę fizyczną prawa własności nieruchomości oznaczonej działką nr 1019 o powierzchni 0,1063ha położonej w Dębnie ob. 5 w rejonie ul. Piasecznej w zamian za zobowiązanie z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej. 2014-04-08 09:21
ZARZĄDZENIE NR 27/12/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2014-04-08 09:16
ZARZĄDZENIE NR 26/12/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2014-04-08 14:14
Zarządzenie Nr 25/12/2014 Burmistrza Dębna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2014-04-08 09:07
ZARZĄDZENIE NR 24/12/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/46/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych na, których usytuowane są cmentarze gminne. 2014-04-01 08:49
Zarządzenie Nr 23/12/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie. 2014-05-12 09:05
Zarządzenie Nr 22/12/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014r. 2014-05-12 09:01
Zarządzenie Nr 21/12/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok. 2014-05-12 08:58
Zarządzenie Nr 20/11/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2014 rok. 2014-05-12 08:38