herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

I N F O R M A C J A za okres od 31.12.2013. do 30.01.2014r.


I N F O R M A C J A
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 31.12.2013. do 30.01.2014r.

 

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

 1. powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych na których usytuowane są cmentarze gminne;

 2. powołania składu Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 3. wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2013 rok;

 4. zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok;

 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021;

 6. wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014;

 7. ustalenia regulaminu świetlic wiejskich opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Gminy Dębno;

 8. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej / zabytkowa willa dz. nr 364 obręb 4 ul. Mickiewicza o pow. 0,2926 ha cena wywoławcza 1200 000 zł/;

 9. odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości / wobec negatywnych wyników przetargów dz. nr 816/4 o pow. 0,0700 ha obręb Różańsko/;

 10. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej / obręb Dargomyśl dz. nr 545/2 o pow. 0,2516 ha cena 66 000 zł/;

 11. ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

 

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dotycząca przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości od dnia 30.12.2013 do dnia 30.01.2014r.

 

Na dzień 4 lutego 2014 roku zostały ogłoszone I rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dębnie obręb 6, województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, przy ul. Mickiewicza oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr 14 o pow. 0,2347 ha, przeznaczonej pod usługi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 1 240 000,00 zł

 

Na dzień 28 lutego 2014r. zostały ogłoszone I rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Różańsku oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów działką nr 816/4 o pow. 0,0700 ha, przeznaczonej pod usługi.

Cena wywoławcza nieruchomości - 14 000 zł

 

Informacja Wydziału Planowania i Rozwoju o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych od dn. 30.12.2013 do dn. 30.01.2014r.

 

- Wyposażenie pomieszczeń noclegowo- rekreacyjnych w hali sportowo - rehabilitacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie - otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3.01.2014r.

Część I. Dostawa i montaż mebli do pokoi hotelowych, stołówki oraz sali konferencyjnej.

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy oraz cena oferty:

Centrum Zaopatrzenia Szkół ULART CEZAS, Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty: 30 599,94 zł. brutto.

Część II. Dostawa tekstyliów pościelowych dla pokoi hotelowych.

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy oraz cena oferty:

Centrum Zaopatrzenia Szkół ULART CEZAS, Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty: 6 137,70 zł. brutto.

Część IV. Wyposażenie gabinetu lekarskiego

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy oraz cena oferty:

P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach, ul. Prusa7, 83-220 Skórcz.

Cena oferty: 1 765,05 zł. brutto.

Część V. Dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy oraz cena oferty:

Centrum Zaopatrzenia Szkół ULART CEZAS, Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp.

Cena oferty: 6 505,47 zł. brutto.

Część VI. Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń fizycznych

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy oraz cena oferty:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław.

Cena oferty: 98 892,00 zł. brutto.

Część VII. Dostawa i montaż sauny wraz z wyposażeniem.

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy oraz cena oferty:

TODOSTUDIO Katarzyna Stefaniak, ul. Szpaków 48/4, 40-540 Katowice.

Cena oferty: 19 000,00 zł. brutto.

Część VIII. Dostawa wykładziny ochronnej na nawierzchnie sportowe .

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy oraz cena oferty:

PHU ART.-FLOOR Artur Śniecikowski, Wilkanowo, ul. Dolina Zielona 4, 66-008 Świdnica.

Cena oferty: 17 039,19 zł. brutto.

 

Zgodnie z ponowną oceną ofert dotyczących części III Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z 03.01.2014r. na zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenia pomieszczeń noclegowo- rekreacyjnych w hali sportowo - rehabilitacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie zostało unieważnione.

 

 

W okresie, którego dotyczy informacja, byłem:

 

13.01.- Barlinek- Konwent Wójtów i Burmistrzów Lidera Pojezierza

15.01- Liepe-Niemcy- otwarcie Ośrodka

21.01- Długoszyn - posiedzenie CZG-12

 

 

 

Informuję, iż uchwały podjęte na poprzednich Sesjach Rady Miejskiej są w trakcie realizacji oprócz uchwał, które do nabrania mocy, potrzebują publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

  Burmistrz Dębna

 

Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-02-2014 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 03-02-2014 11:01