Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLV/ 359 /2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023.

 

UCHWAŁA NR XLV/ 359 /2013

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023.

 

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębno na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 zawarto w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dębno w latach 2014 - 2023, zgodnie z poniższymi załącznikami:

załącznik nr 3 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dębno w latach 2014-2023 w układzie zbiorczym,

załącznik nr 4 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

załącznik nr 5 Wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych bez zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

załącznik nr 6 Pozostałe programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w załącznikach 4 i 5).

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dębna do:

  1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącznikach nr 3-6 do niniejszej uchwały;

  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

  3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/ 252 /2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 10-01-2014 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 10-01-2014 09:03