Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XLI sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 26.09.2013 r.

Informuję, że na dzień 26. września 2013 r. na godzinę 12.00 została zwołana XLI sesja Rady Miejskiej w Dębnie. Obrady odbędą się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

 

Porządek sesji

1.    Sprawy regulaminowe:

      a/    otwarcie sesji RM.

      b/    stwierdzenie quorum.

      c/    przyjęcie protokołu z przebiegu XL sesji RM.

2.   Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego RM między sesjami.

3.    Informacja z działalności Burmistrza między sesjami.    

      a/   pytania do przedstawionej informacji.

      b/   odpowiedzi na pytania.

4.    Interpelacje i zapytania.

5.    Odpowiedzi na zapytania.

6.    Sprawy różne.

7.    Informacja z udzielenia dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w I półroczu 2013r.

 /Komisja Spraw Publicznych, Komisja Oświaty Kultury i Sportu/

8. Realizacja i aktualizacja Strategii Rozwoju MiG Dębno.

/Komisja Spraw Publicznych/

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2013-2021.

             /Komisja Budżetu Finansów/

b/  zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXI/253/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2013.

             /Komisja Budżetu Finansów/

      c/    Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014.

       /Komisja Spraw Publicznych, Komisja Oświaty Kultury i Sportu/

      d/   wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres

            3 lat.

             /Komisja Spraw Publicznych/

e/   przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla MiG Dębno” Pani Stanisławie Łozińskiej.

             /Komisja Spraw Publicznych/

       f/   ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno oraz ustalenia wysokości opłat  za pobyt dziecka

             w oddziale żłobkowym Przedszkola nr 1 w Dębnie.

              /Komisja Oświaty Kultury i Sportu/

10.  Zakończenie sesji RM

 

Ryszard Patkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

Terminy posiedzeń Komisji:

Komisja Oświaty Kultury i Sportu – 17.09.2013r. godz. 13.00.

Komisja Spraw Publicznych – 18. 09.2013r. godz. 13.00.

Komisja Budżetu i Finansów - 19.09.2013r.  godz. 13.00.

Komisja Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska 16.09.2013r. godz. 13.00.

Komisja Rewizyjna  - 20.09.2013 r. godz. 13.00 w DTBS.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 12-09-2013 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2013 09:52