herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 58/23/2013 Burmistrza Dębna z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie 2013-07-01 12:35
Zarządzenie nr 57/23//2013 Burmistrza Dębna z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2013-07-02 07:21
Zarządzenie Nr 56/23/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok. 2013-07-08 07:56
Zarządzenie Nr 55/23/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2013 rok. 2013-07-08 07:57
Zarządzenie nr 54/22//2013 Burmistrza Dębna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2013-06-28 13:56
Zarządzenie nr 52/20//2013 Burmistrza Dębna z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2013-06-14 13:27
ZARZĄDZENIE Nr 51/20/2013 Burmistrza Dębna z dnia 11.06.2013r. w sprawie : powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół z terenu gminy Dębno. 2013-06-12 14:14
Zarządzenie Nr 50/19/2013 Burmistrza Dębna z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie: wykupu od Skarbu Państwa prawa własności działki będącej w użytkowaniu wieczystym oznaczonej według ewidencji gruntów nr 44/15 o powierzchni 0,1257 ha, położonej w Dębnie, obręb 6, przy ul. Cegielnianej. 2013-06-11 11:20
Zarządzenie Nr 49/19/2013 z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie: weryfikacji wniosku Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dębnie w sprawie weryfikacji wniosku Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia scieków 2013-06-12 14:37