Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXIII/479/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.02.2013 r. do 12.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. J. Piłsudskiego 5, w pokoju nr 25, w godzinach urzędowania.

 

Dyskusja publicznanad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.02.2013 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Dębnie, w sali nr 5 (Sala Posiedzeń).

 

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Dębna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej umig@debno.pl, przy pomocy ważnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2013 r.

 

o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno

 

Na podstawie art. 39, w nawiązaniu do art. 46 ust. 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 18.02.2013 r. do 12.03.2013 r. z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Zielonej, miasta Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniami i dokonanymi uzgodnieniami, wyłożonymi do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. J. Piłsudskiego 5, w pokoju nr 25, w godzinach urzędowania.

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu w/w dokumentu w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie i adres poczty elektronicznej umig@debno.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2013 r. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dębna.

 

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar 

 

 

Nasz znak: GPiK.TJ 7324-15-33/10/2013                                                                                                                                                                 Dębno, dnia 5 lutego 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 07-02-2013 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2013 09:16