Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Dębna o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

 

o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno

 

Na podstawie art. 39, w nawiązaniu do art. 46 ust. 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się 17 stycznia 2013 r. do8 lutego 2013 r. z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniami i dokonanymi uzgodnieniami, wyłożonymi do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. J. Piłsudskiego 5, w pokoju nr 25, w godzinach urzędowania.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu w/w dokumentu w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie i adres poczty elektronicznej gpin@debno.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2013 r. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dębna.

 

                                                                                               Burmistrz Dębna

                                                                                     mgr inż. Piotr Downar

 

 

Znak: GPiK.6721.1.37.2012                                                                                                                                                                         Dębno, dnia  8 stycznia 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 09-01-2013 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 08-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 09-01-2013 13:50