herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

ROCZNY PLAN KONTROLI NA 2013 R.

                                                                             Dębno, dn.28.12.2012r.

druk własny

K.0630.02.2012

                                            ROCZNY PLAN KONTROLI

na  rok 2013

 

lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

 termin kontroli

1

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ

 

Problemowa – Opłata planistyczna, analiza sprzedaży nieruchomości pod kątem opłaty, Wydawanie decyzji, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości naliczania, windykacja i egzekucja należności

 

Luty/Marzec

2

Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół

ul. Droga Zielona 1

74-400 DĘBNO

 

Gimnazjum Publiczne w Dębnie

Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Prawidłowość ewidencji majątku, zabezpieczenie interesu gminy w zawieranych umowach. Fundusz świadczeń socjalnych-naliczanie i wydatkowanie środków

 

Kwiecień/Maj

3

Stowarzyszenia  i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

 

Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

 

Czerwiec

4

 

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Problemowa – Opłata adiacencka oraz   dzierżawy lokali i gruntów – wydawanie decyzji, zawieranie umów, gromadzenie dochodów, przestrzeganie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ewidencja,  windykacja i egzekucja należności

 

Sierpień/Wrzesień

5

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

UL. CHOJEŃSKA 6A

74-400 DĘBNO

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur kontroli

 

Październik

 6

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

UL. JAGIEŁŁY

74-400 DĘBNO

 

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej, gospodarowania majątkiem Gminy oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur kontroli

 

Listopad

sporządziła Urszula Wawruszczak                                                                                                         

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 BURMISTRZ DĘBNA

                                                                                                                                                                mgr inż.Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Wawruszczak 04-01-2013 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Wawruszczak 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Urszula Wawruszczak 04-01-2013 14:36