herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

UCHWAŁA NR XXIX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Uchwała Nr XXIX/226/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje. 

§ 1. Na terenie Gminy Dębno tworzy się 21 okręgów wyborczych, których numery 
i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXIII/378/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 kwietnia 2006 w sprawie zmiany uchwały RM w Dębnie nr LII/376 w sprawie zmiany podziału miasta i gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82 , poz. 1439). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo do złożenia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/226/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 25 października 2012 r. 

PODZIAŁ GMINY DĘBNO NA OKRĘGI WYBORCZE, 
USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC
 
ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU
 

 

numer 
okręgu wyborczego 

granice 
okręgu wyborczego 

ilość radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym 

Część gminy Dębno obejmująca sołectwo: Cychry 

Część gminy Dębno obejmująca sołectwa: Dolsk, Ostrowiec, , Różańsko 

Część gminy Dębno obejmująca sołectwa: Barnówko, Dyszno, Krężelin, Warnice 

Część gminy Dębno obejmująca sołectwa: Grzymiradz, , Smolnica 

Część gminy Dębno obejmująca sołectwa: Dargomyśl, Oborzany 

Część gminy Dębno obejmująca sołectwa: Bogusław, Krześnica, Mostno, Więcław 

Część gminy Dębno obejmująca sołectwa: Młyniska, Sarbinowo, Suchlica 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Akacjowa, Alternatywy, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Górna, Hołdownicza, Jana III Sobieskiego, Kaliny, Kasztanowa, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kosynierów, Lawendowa, Lipowa, Makowa, Mieszka I, Miła, Nizinna, Pługowa, Pogodna, Północna, Radosna, Rolnicza, Szczęśliwa, Wesoła, Wiejska, Władysława Łokietka, Wrzosowa, Wspólna, Zielona 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Bursztynowa, Chojeńska, Diamentowa, Dzicze, Grunwaldzka, Grzybowa, Juranda, Królowej Jadwigi, Miodowa, Myśliborska, Perłowa, Rubinowa, Srebrna, Władysława Jagiełły, Złota 

10 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Czereśniowa, I Armii, Jaśminowa, Kwiatowa, Łąkowa, Mireckiego, Moniuszki, Morelowa, Różana, Siewna, Wiśniowa 

11 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Matejki, Orla, Owocowa, Piasta, Salezjańska, Słoneczna, Wojska Polskiego, Zachodnia 

12 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Armii Krajowej, Bohaterów Września, Dargomyska, Kostrzyńska, Krótka, Plac Zwycięstwa, Szara 

13 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Daszyńskiego, Jeziorna, Mickiewicza numery nieparzyste, Ogrodowa, Parkowa, Plac Konstytucji 3-go Maja, Spacerowa, Wodna 

14 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Baczewskiego, Gorzowska, Marszałka J. Piłsudskiego, Mickiewicza numery parzyste 

15 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Jana Pawła II, Planty, Szkolna, Witosa 

16 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Kościuszki, Mała, Ofiar Katynia, Spokojna 

17 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Bolesława Chrobrego 16-18 i 19-49, Cegielniana, Demokracji, Głowackiego, Jesienna, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Letnia, Piaseczna, Prusiec, Pułaskiego, Rzemieślnicza, Usługowa, Wiosenna, Włościańska, Zalesie, Zimowa 

18 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Aleja Matki Bożej Fatimskiej, Harcerska, Waryńskiego numery parzyste 

19 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Waryńskiego numery nieparzyste 

20 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego 1-15, 17, Kardynała Wyszyńskiego, Poprzeczna, Racławicka, Setna, Sportowa, Tartaczna, Willowa, Zakręt 

21 

Część miasta Dębno obejmująca ulice: Droga Zielona, Słowackiego, 

Id: 38DA8B41-BB71-4062-8ADF-921B14BFC1F9. Podpisany

Strona

Id: 38DA8B41-BB71-4062-8ADF-921B14BFC1F9. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-10-2012 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2012 09:14