herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 44/22/2012 Burmistrza Dębna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powołanie składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnicy 2012-06-04 12:18
Zarządzenie nr 43/22/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmiana budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2012 rok. 2012-06-12 11:47
Zarządzenie nr 42/22/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2012 rok. 2012-06-12 11:48
Zarządzenie Nr 42/21/2012 w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego na pełnienie funkcji organu prowadzącego dla Gminazjum Publiczego w Zespole Szkół w Smolnicy. 2012-06-12 11:50
ZARZĄDZENIE Nr 41/21/2012 Burmistrza Dębna z dnia 29.05.2012r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2012-05-31 07:10
Zarządzenie nr 40/20/2012 Burmistrza Dębna z dnia 22 maja 2012 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów funcjonujacych na terenie Gminy Dębno 2012-05-28 09:52
ZARZĄDZENIE NR 38/19/2012 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 maja 2012r.w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnicy 2012-05-16 13:56
Zarządzenie nr 37/18/2012 z dnia 08 maja 2012 roku w sprawie: zmiana budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2012 rok. 2012-06-12 11:46
2012-06-12 11:53