herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 64/23/2011 Burmistrza Dębna z dnia 31 maja 2011r.w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie w roku szkolnym 2011/2012 uczniom szkół z terenu gminy Dębno pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników. 2011-06-08 12:27
ZARZĄDZENIE NR 63/23/2011 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31maja 2011r.w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym. 2011-05-31 14:18
Zarządzenie Nr 62/23/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-06-06 08:03
Zarządzenie Nr 61/23/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-06-06 08:02
Zarządzenie Nr 60/23/2011 Burmistrza Dębna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2011-05-31 14:08
Zarządzenie Nr 58/22/2011 z 20 maja 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2011-05-25 08:32
nr57/22/2011 w sprawie budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok. 2011-05-31 09:54
nr 56/22/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 2011-05-20 12:48
Zarządzenie Nr 55/21/2011 Burmistrza Dębna z dnia 10 maja 2011r.w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2011-05-19 09:26