herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 21/10/2011 Burmistrza Dębna z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie: przejęcia w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej pod korytarz planowanej obwodnicy. 2011-02-25 11:17
Zarządzenie Nr 20/10/2011 Burmistrza Dębna z dnia 15.02.2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2011-02-25 11:15
19/9/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011. 2011-02-15 10:54
18/9/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/7/2011 Burmistrza Dębna z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. 2011-02-17 14:39
17/7/2011 wsprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie przyjętego zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008r. 2011-02-07 09:52
16/7/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. 2011-02-17 14:35
15/7/2011 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2011 rok. 2011-02-17 14:37