herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
LXIII/486/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno". 2010-11-08 14:21
LXIII/485/2010 w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego. 2010-11-08 14:20
LXIII/484/2010 w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2010 roku. 2010-11-08 14:19
LXIII/482/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2010-11-09 19:17
LXIII/481/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2010-11-08 14:18
LXIII/478/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr LXVII/408/2006 z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr LII/310/2005 z dnia 29 września 2005 r w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie gminy Dębno pow. myśliborski , woj. zachodniopomorskie 2010-11-08 14:14
NR LXIII/477/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarciaumów dzierżaw nieruchomości. 2011-03-07 15:25
LXIII/476/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2010-11-09 19:15
LXIII/472/2010w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Dębno i jej jednostkom podległym. 2010-12-28 09:37
LXIII/471/2010 w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok. 2010-12-28 09:36
LXIII/470/2010 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 2010-11-08 14:10
LXIII/469/2010 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 2010-11-08 14:09
NR LXIII/468/2010 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno na lata 2010-2014 2010-11-08 14:07
Uchwała NrLXIII/ 467 /2010 w sprawie zmiany w załączniku nr 13 do uchwały Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębnona 2010r. 2010-11-08 14:06
LXIII/ 466 /2010 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok. 2010-11-08 13:57