herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 85/32/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2010 rok. 2010-09-07 10:20
Zarządzenie Burmistrza Nr 84/32/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2010-08-05 08:46
Zarządzenie Burmistrza Nr 83/32/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2010-08-05 08:44
Zarządzenie Burmistrza Nr 82/32/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2010-08-05 08:43
Zarządzenie Burmistrza Nr 81/32/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości dz. nr 132/21 o pow. 0,3728 ha położonej w Dębnie, obręb 4 przy ul. Chojeńskiej. 2010-08-05 08:41
Zarządzenie Burmistrza Nr 80/32/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości dz. nr 369/4 o pow. 0,0700 ha położonej obrębie Krześnica, Gmina Dębno 2010-08-05 08:40
Zarządzenie Burmistrza Nr 79/32/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości dz. nr 938/4 o pow. 0,2263 ha położonej w Różańsku, gmina Dębno. 2010-08-05 08:38
Zarządzenie Nr 78/31/2010 z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie: budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok. 2010-09-07 10:19
Zarządzenie Burmistrza nr 77/31/2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2010-07-23 14:02
Zarządzenie Burmistrza nr 76/31/2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2010-07-23 13:59