herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 50/19/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2010 rok. 2010-05-17 14:23
Zarządzenie nr 49/19/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2010 rok. 2010-05-17 14:20
ZARZĄDZENIE NR 48/18/2010 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 kwietnia 2010r.sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2010-06-24 09:41
Zarządzenie Nr 47/18/2010r. Burmistrza Dębna z dnia 28.04.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010. 2010-04-29 13:13
Zarządzenie nr 46/17/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie. 2010-05-17 14:13
Zarządzenie Nr 45/17/2010r. Burmistrza Dębna z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010. 2010-06-01 09:58
Nr 44/17/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Dębnie 2010-04-23 14:42
Zarządzenie Burmistrza Nr 42/16/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2010-04-21 07:24