herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno - teren bazy magazynowej ropy naftowej "Barnówko" 2010-03-24 09:56
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 190/4 i 190/5 w Barnówku - gmina Dębno 2010-03-24 09:33
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały LXX/435/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 26 października 2006r dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dębno na lata 2007- 2013 2010-03-17 11:01
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały XXXIX/273/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 26 marca 2009r. dotyczącej zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dyszno na lata 2009-2015" 2010-03-16 14:28
w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Warnice na lata 2009-2015" 2010-03-16 14:27
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Dębna za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi 2010-03-16 13:55
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2010-03-16 11:16
w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Myśliborskiego. 2010-03-16 10:46
w sprawie: zmian w składach osobowych Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych Rady Miejskiej w Dębnie. 2010-03-16 10:43
w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno na lata 2010- 2014 2010-03-16 10:41
w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok 2010-03-16 10:38