Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

28.01.2010r. - 22.02.2010r.


S P R A W O Z D A N I E
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 28.01.2010 r. do 22.02.2010 r.

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

1. Powołania Komisji do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębno położonej w Dębnie obręb Oborzany numer działki 605, powierzchnia działki 0.0300 zabudowany świetlicą wiejską numer działki 606 o powierzchnia działki 0.0200 (powierzchnia świetlicy wiejskiej - 233 m?);

2. Powoływania Rady Dyrektorów;

3. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej / Dębno, obręb 2, przy ul. Kosynierów - Dz. nr 253/23 pow. 0,1228 ha Cena 60.000,00 zł KW 39976/;

4. Wprowadzenia zmian do układu wykonawczego Gminy Dębno na rok 2010;

5. Zmiany zarządzenia Nr 13/3/2010 z dnia 19 stycznia 2010r. / Ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2010 rok/;

6. Powołania komisji do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli treść regulaminu wynagradzania.

Ponadto zaakceptowałem wniosek Komendanta Gminnego OSP o kasację 3 pojazdów oraz wniosek Kierownika OKiS o dodatki motywacyjne i funkcyjne dla dyrektorów placówek oświatowych.

Informuję, iż 17 lutego wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębno - stanowi ono załącznik do niniejszego sprawozdania.

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2010r.

w ramach ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

od dn. 23.01.2010r. do dn. 22.02.2010r.

Postępowania w toku i zakończone:

„Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dębnie przy ul.Włościańskiej - etap I” - przetarg nieograniczony z dnia 21.12.2009r. - złożono sześć ofert oraz protest, który został oddalony. Na wykonawcę robót wyłoniono KONSORCJUM: Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza oraz Z-d Instal.Elektr.i Pomiarów Elektr.K.Oliwiak z Myśliborza za kwotę 542.352,29 zł.brutto.

Planowane postępowania - termin otwarcia ofert:

  1. „Remont elewacji i pokrycia kościoła w Dysznie oraz renowacja konstrukcji wieży w kościele w Oborzanach” - przetarg nieograniczony, termin otwarcia ofert - dnia 05.03.2010r.

  2. „Przebudowa ul.Słowackiego” - przetarg nieograniczony, termin otwarcia ofert - dnia 05.03.2010.

 

Informacja Wydziału Planowania i Rozwoju o przeprowadzonych i planowanych

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2010r.

w ramach ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

od dn. 23.01.2010r. do dn. 22.02.2010r.

postępowanie w toku i zakończone:

1.Wdrożenie modelu CAF w 11 jednostkach samorządu terytorialnego - wpłynęła jedna oferta na kwotę:

245 014,0 zł brutto- firmy Quality Progress ul. Reymonta 5/4, 60-791 Poznań, umowa zostanie podpisana

26 lutego 2010r.

2. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 w 11 jednostkach samorządu terytorialnego - termin otwarcia ofert 26 stycznia 2010r. Złożono 1 ofertę. Postępowanie w toku.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Dębnie” - termin otwarcia ofert - 25 marca 2010r.

 

 

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

dotycząca przetargów od dnia 28 stycznia 2010 do 25 luty 2010 roku

Na dzień 26 marca 2010 roku ogłoszono II publiczny przetarg ustny:

  • na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Dargomyskiej, obręb 7 m. Dębno oznaczonej działką nr 45/36 o pow. 0,6186 ha z przeznaczeniem na zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu.

Cena wywoławcza 160.000,00 zł + VAT 22%.

Na dzień 26 marca 2010 roku ogłoszono III publiczny przetarg ustny:

  • na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Parkowej, obręb 4 m. Dębno oznaczonej działką nr 413 o pow. 0,0337 ha z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego zakładu fryzjerskiego 1 kondygnacyjnego i budynku lub budynków garażowo-gospodarczych.

Cena wywoławcza 28.500,00 zł + VAT 22%.

  • na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej przy ul. Leśnej, obręb 6 m. Dębno oznaczonej działką nr 410/8 o powierzchni 0,2398 z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 72.000,00 zł + podatek VAT 22%

 

W okresie sprawozdawczym byłem:

- 8 lutego w Szczecinie na negocjacjach z WFOŚiGW ,

-15 lutego w Koszalinie na podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno

- 17 lutego w Groß Pinnow - w sprawie omówienia szczegółów wniosku do INTERREG IVA

Informuję, iż uchwały podjęte na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji

                                                                                 Burmistrz Dębna

                                                                                    Piotr Downar

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 25-02-2010 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 25-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 25-02-2010 14:48