Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/101/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dębno w latach 2007- 2012


Projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE

z dnia 25 lutego 2010r.

W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/101/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dębno w latach 2007- 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266,

z 2006r. nr 86, poz.602, nr 94, poz. 657, nr 167, poz.1193, nr 249, poz.1833, z 2007r.

nr 128, poz.902,nr 173, poz.1218 oraz z 2010r. nr 3, poz.13 Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

1.W uchwale Nr XVI/101/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/101/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 października 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dębno w latach 2007- 2012 zmienia się zapis rozdziału 4 § 8 ust. 2 nadając mu brzmienie:

maksymalny wzrost czynszu do 15% rocznie w zależności od wzrostu cen

towarów, usług, inflacji, podatków w poszczególnych latach”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dębno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

W związku z dużą ilością kredytów inwestycyjnych na wspólnotach mieszkaniowych powodujących wzrost funduszy remontowych należy w niektórych przypadkach podnieść czynsz co najmniej o 15 % w stosunku do 2009 roku.

Obecny zapis w Uchwale Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVI/101/207 z dnia 30.10.2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dębno w latach 2007- 2012 r. pozwala na podniesieniu czynszu do 10%.

W obecnej chwili czynsz na poziomie 3,54 zł/m2 w wielu przypadkach nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania lokalu komunalnego i po podwyższeniu go do 10 % również nie zaspokoi istniejących potrzeb.

Także postępująca dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych gminy wymaga podjęcia działań zmierzających do dostosowania wysokości stawek czynszu do potrzeb remontowych budynków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 15-02-2010 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2010 12:42