Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiany w załączniku nr 13 do uchwały Nr XLVIII/356/2009 z dnia 22.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2010r.


projekt 2 b

UCHWAŁA NR LI/ /2010

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 11 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany w załączniku nr 13 do uchwały Nr XLVIII/356/2009 z dnia 22.12.2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 13 -„Limity wydatków Gminy Dębno na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2010 i kolejnych”- do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/356/2009
z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2010,
w projektach wykazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

U Z A S A D N I E N I E:

Zmiany załącznika dokonuje się na wniosek

- kierownika wydziału PIR w związku ze zmianami harmonogramu finansowania zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej
na obszarach NATURA 2000 w gminie Dębno” wynikającymi z konieczności jego aktualizacji przed podpisaniem umowy
o dotację.

przygotował:

Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 10-02-2010 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 10-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2010 12:58