herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2010 rok


projekt

UCHWAŁA NR L/ /2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 28. STYCZNIA 2010 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2010 rok.

Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r /Dz. U z 2001r Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku § 94 ust 1 Statutu Gminy / Uchwała Rady Miejskiej w Dębnie Nr VII/49/2003 z dnia 27.03.2003 w sprawie uchwalenia Statutu MiG Dębno opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 37 poz 567 z dnia 5.V.2003 r/ Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2010 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Sekretarz Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 22-01-2010 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 22-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2010 13:28