herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Zarządzenie nr 70/24/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok.


ZARZĄDZENIE NR 70/24/2009

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok.

Na podstawie § 20 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/238/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia
23 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2009 rok oraz art. 186
ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych niniejszym zarządzeniem
zmian w budżecie Gminy Dębno na 2009 rok według:

  • załącznika nr 3 - dochody dla Urzędu Miejskiego w Dębnie,

  • załącznika nr 4 - wydatki dla Urzędu Miejskiego w Dębnie,

  • załącznika nr 5 - wydatki dla Ośrodka Pomocy Opołecznej w Dębnie,

  • załącznika nr 6 - wydatki dla ZEAS-Przedszkola w Dębnie,

  • załącznika nr 7 - wydatki dla ZEAS w Dębnie,

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok według:

  • załącznika nr 8 - wydatki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E:

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

- na podstawie zawiadomienia FB.1.AZ-3011-2/68/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na pokrycie dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 59 808 zł

- wniosku RS w Barnówku w sprawie przesunięcia kwoty 1000 zł z zakupu kosiarki na zakup paliwa i umowę zlecenie na koszenie,

- wniosku kier. PA w sprawie przesunięć pomiędzy paragrafami środków dot. wyborów do europarlamentu ,

- wniosku Pełnom. Burmistrza ds. Patologii społecznych o przesunięcie środków na zabezpieczenie wynagrodzenia dla wychowawców kolonijnych - 7500 zł

- wniosku kier. RI o przesunięcie środków na zadanie „Budowa i Kanalizacja w rejonie ulicy Kosynierów”- 19000 zł,

- wniosku kier. OPS w sprawie przesunięć pomiędzy rozdziałami środków dot. dożywiania dzieci w szkołach,

- wniosku kier. OPS w sprawie przesunięć pomiędzy paragrafami środków dot. projektu „Pomocna Dłoń”,

- wniosku dyr. ZEAS w sprawie przesunięć pomiędzy paragrafami dot. dokształcania nauczycieli.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 13-07-2009 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 26-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Trybel 04-08-2009 11:21